Provincia Spitak

armenia

La provincia tiene 20 localidades.

Ciudades de Spitak

A

 • Arevashogh

G

 • Geghasar
 • Ghursal
 • Gogaran

H

 • Hartagyugh

J

 • Jrashen

K

 • Katnajur
 • Khnkoyan

L

 • Lernantsq
 • Lernavan
 • Lusaghbyur

M

 • Metz Parni

N

 • Nor Khachakap

Q

 • Qaradzor

S

 • Sarahart
 • Saralanj
 • Saramej
 • Shirakamut
 • Spitak

T

 • Tzaghkaber

Provincia Spitak

armenia

La provincia tiene 20 localidades.

Ciudades de Spitak

A

 • Arevashogh

G

 • Geghasar
 • Ghursal
 • Gogaran

H

 • Hartagyugh

J

 • Jrashen

K

 • Katnajur
 • Khnkoyan

L

 • Lernantsq
 • Lernavan
 • Lusaghbyur

M

 • Metz Parni

N

 • Nor Khachakap

Q

 • Qaradzor

S

 • Sarahart
 • Saralanj
 • Saramej
 • Shirakamut
 • Spitak

T

 • Tzaghkaber