División Qobustan

azerbaiyan

La división tiene 13 localidades.

La división de Qobustan tiene 14.911 habitantes. La altitud máxima es de 759 m.
El nombre español es Qobustan.

Ciudades de Qobustan

B

 • Bədəli

C

 • Cəyirli

H

 • Hilmilli

N

 • Nərimankənd
 • Nabur

P

 • Poladlı

Q

 • Qobustan
 • Qurbançı

 • Ərəbqədim
 • Ərəbşalbaş

S

 • Sündü

T

 • Təklə

Y

 • Yekəxana