Provincia Drogichinskiy raion

bielorrusia

La provincia tiene 134 localidades.

Ciudades de Drogichinskiy raion

A

 • Adamovo
 • Alekseevichi
 • Antopol

B

 • Belaya
 • Belin
 • Belinok
 • Belinok
 • Bezdezh
 • Bobki
 • Brashevichi
 • Brodok
 • Budy

C

 • Cherneevichi
 • Cybki

D

 • Derevnaya
 • Detkovichi
 • Droboty
 • Dubovaya
 • Dubovoe
 • Dubrova
 • Dubrovki
 • Dyatlovichi
 • Dymsk

G

 • Galik
 • Gnilec
 • Golovchicy
 • Goravica
 • Goricy
 • Goshevo
 • Gubernya
 • Gumnische
 • Guta
 • Gutovo

H

 • Hidry
 • Homichicy
 • Homsk

I

 • Imenin

K

 • Karlovichi
 • Karolin
 • Kokorica
 • Korsun
 • Koty
 • Kremno
 • Krestinovo
 • Kublik

L

 • Lavy
 • Lesniki
 • Lezhitkovichi
 • Lipniki
 • Litovsk
 • Losincy
 • Lyahovichi
 • Lyudvinovo

M

 • Malinovka
 • Marcinovo
 • Markovichi
 • Menevezh
 • Mikitsk
 • Misovcy
 • Mostki

N

 • Nagore
 • Nemerzha
 • Novaya-Popina
 • Novaya-Temra
 • Noviki
 • Novoselki

O

 • Ogdemer
 • Orlovichi
 • Osipovichi
 • Osovcy
 • Osovlyany

P

 • Pacy
 • Perespa
 • Perkovichi
 • Pervomaysk
 • Piganovichi
 • Pigasy
 • Podlese
 • Popina
 • Puhovaya

R

 • Radostovo
 • Rashin
 • Roviny
 • Rozhnoe
 • Rozhok

S

 • Salovo
 • Selische
 • Semonovschina
 • Simonovichi
 • Sirenevka
 • Skibichi
 • Skripeli
 • Sorocni
 • Staromlyny
 • Subboty
 • Sukachi
 • Sulichevo
 • Sutki
 • Svaryn
 • Sveklichi

T

 • Tatarnovichi
 • Tatarya
 • Tolkovo
 • Tynevichi

V

 • Vavulichi
 • Velikiy-Les
 • Viry
 • Volovel
 • Vshody
 • Vulka
 • Vulka
 • Vulka
 • Vulka-Popinskaya
 • Vulka-Radoveckaya

Y

 • Yaloch
 • Yamnik
 • Yazviny
 • Yuzefiny

Z

 • Zaelene
 • Zakletene
 • Zakozel
 • Zalave
 • Zalese
 • Zalese
 • Zaluzhe
 • Zanive
 • Zaplese
 • Zarechka
 • Zastave
 • Zatoche
 • Zaveleve
 • Zavershe
 • Zelovo
 • Zhaber

Provincia Drogichinskiy raion

bielorrusia

La provincia tiene 134 localidades.

Ciudades de Drogichinskiy raion

A

 • Adamovo
 • Alekseevichi
 • Antopol

B

 • Belaya
 • Belin
 • Belinok
 • Belinok
 • Bezdezh
 • Bobki
 • Brashevichi
 • Brodok
 • Budy

C

 • Cherneevichi
 • Cybki

D

 • Derevnaya
 • Detkovichi
 • Droboty
 • Dubovaya
 • Dubovoe
 • Dubrova
 • Dubrovki
 • Dyatlovichi
 • Dymsk

G

 • Galik
 • Gnilec
 • Golovchicy
 • Goravica
 • Goricy
 • Goshevo
 • Gubernya
 • Gumnische
 • Guta
 • Gutovo

H

 • Hidry
 • Homichicy
 • Homsk

I

 • Imenin

K

 • Karlovichi
 • Karolin
 • Kokorica
 • Korsun
 • Koty
 • Kremno
 • Krestinovo
 • Kublik

L

 • Lavy
 • Lesniki
 • Lezhitkovichi
 • Lipniki
 • Litovsk
 • Losincy
 • Lyahovichi
 • Lyudvinovo

M

 • Malinovka
 • Marcinovo
 • Markovichi
 • Menevezh
 • Mikitsk
 • Misovcy
 • Mostki

N

 • Nagore
 • Nemerzha
 • Novaya-Popina
 • Novaya-Temra
 • Noviki
 • Novoselki

O

 • Ogdemer
 • Orlovichi
 • Osipovichi
 • Osovcy
 • Osovlyany

P

 • Pacy
 • Perespa
 • Perkovichi
 • Pervomaysk
 • Piganovichi
 • Pigasy
 • Podlese
 • Popina
 • Puhovaya

R

 • Radostovo
 • Rashin
 • Roviny
 • Rozhnoe
 • Rozhok

S

 • Salovo
 • Selische
 • Semonovschina
 • Simonovichi
 • Sirenevka
 • Skibichi
 • Skripeli
 • Sorocni
 • Staromlyny
 • Subboty
 • Sukachi
 • Sulichevo
 • Sutki
 • Svaryn
 • Sveklichi

T

 • Tatarnovichi
 • Tatarya
 • Tolkovo
 • Tynevichi

V

 • Vavulichi
 • Velikiy-Les
 • Viry
 • Volovel
 • Vshody
 • Vulka
 • Vulka
 • Vulka
 • Vulka-Popinskaya
 • Vulka-Radoveckaya

Y

 • Yaloch
 • Yamnik
 • Yazviny
 • Yuzefiny

Z

 • Zaelene
 • Zakletene
 • Zakozel
 • Zalave
 • Zalese
 • Zalese
 • Zaluzhe
 • Zanive
 • Zaplese
 • Zarechka
 • Zastave
 • Zatoche
 • Zaveleve
 • Zavershe
 • Zelovo
 • Zhaber