Provincia Korenica

croacia

La provincia tiene 30 localidades.

La provincia de Korenica tiene 1.766 habitantes (censo 2011). La altitud media es de 658 m.
El idioma oficial de la provincia es Inglés. El nombre español es Korenica.

Ciudades de Korenica

B

 • Bjelopolje
 • Bunić

D

 • Debelo Brdo
 • Drakulić Rijeka

F

 • Frkašić

G

 • Grabušić
 • Gradina Korenička

H

 • Homoljac

J

 • Jasikovac

K

 • Kalebovac
 • Kapela Korenička
 • Klašnjica
 • Kompolje Koreničko
 • Krbavica

M

 • Mihaljevac

N

 • Novo Selo Koreničko

O

 • Oravac

P

 • Pećane
 • Ponor Korenički

R

 • Rudanovac

A

 • Šalamunić
 • Šeganovac

T

 • Trnavac
 • Tuk Bjelopoljski

V

 • Vedašići
 • Vranovača
 • Vrelo Koreničko
 • Vrpile

Provincia Korenica

croacia

La provincia tiene 30 localidades.

La provincia de Korenica tiene 1.766 habitantes (censo 2011). La altitud media es de 658 m.
El idioma oficial de la provincia es Inglés. El nombre español es Korenica.

Ciudades de Korenica

B

 • Bjelopolje
 • Bunić

D

 • Debelo Brdo
 • Drakulić Rijeka

F

 • Frkašić

G

 • Grabušić
 • Gradina Korenička

H

 • Homoljac

J

 • Jasikovac

K

 • Kalebovac
 • Kapela Korenička
 • Klašnjica
 • Kompolje Koreničko
 • Krbavica

M

 • Mihaljevac

N

 • Novo Selo Koreničko

O

 • Oravac

P

 • Pećane
 • Ponor Korenički

R

 • Rudanovac

A

 • Šalamunić
 • Šeganovac

T

 • Trnavac
 • Tuk Bjelopoljski

V

 • Vedašići
 • Vranovača
 • Vrelo Koreničko
 • Vrpile