Distrito Košice-Okolie

eslovaquia

El distrito tiene 143 localidades.

Ciudades de Košice-Okolie

B

 • Bačkovík
 • Baňa Lucia
 • Baška
 • Belža
 • Beniakovce
 • Bernátovce
 • Bidovce
 • Blažice
 • Bočiar
 • Bohdanovce
 • Boliarov
 • Borda
 • Budimír
 • Budulov
 • Bukovec
 • Bunetice
 • Buzica
 • Buzice
 • Byster

A

 • Čakanovce
 • Čaňa
 • Čečejovce
 • Čižatice
 • Ďurďošík
 • Ďurkov
 • Ľudvikov dvor
 • Šemša
 • Štós
 • Štós - kúpele
 • Žarnov
 • Ždaňa
 • Žírovce

C

 • Cestice
 • Chorváty
 • Chrastné
 • Chym

D

 • Debraď
 • Dobogov
 • Drienovec
 • Družstevná pri Hornáde
 • Dvorníky
 • Dvorníky - Včeláre

G

 • Geča
 • Geča
 • Gomboš
 • Grajciar
 • Gyňov

H

 • Hačava
 • Háj
 • Haniska
 • Herľany
 • Hodkovce
 • Hosťovce
 • Hrašovík
 • Hýľov

J

 • Janík
 • Jasov

K

 • Kalša
 • Kecerovce
 • Kecerovské Kostoľany
 • Kecerovské Pekľany
 • Kecerovský Lipovec
 • Kechnec
 • Kokšov - Bakša
 • Komárovce
 • Košice
 • Košická Belá
 • Košická Polianka
 • Košické Oľšany
 • Košický Klečenov
 • Košťany
 • Kostoľany nad Hornádom
 • Kráľovce
 • Kysak

M

 • Malá Ida
 • Malá Lodina
 • Malá Vieska
 • Medzev
 • Milhosť
 • Mokrance
 • Moldava nad Bodvou
 • Mudrovce

N

 • Nižná Hutka
 • Nižná Kamenica
 • Nižná Myšľa
 • Nižný Čaj
 • Nižný Klátov
 • Nižný Lánec
 • Nižný Medzev
 • Nová Polhora
 • Nováčany
 • Nový Salaš

O

 • Obišovce
 • Olšovany
 • Opátka
 • Opiná
 • Ortáše

P

 • Paňovce
 • Peder
 • Perín
 • Perín - Chym
 • Ploské
 • Poproč

R

 • Rákoš
 • Rankovce
 • Rešica
 • Rozhanovce
 • Rudník
 • Ruskov

S

 • Sady nad Torysou
 • Seleška
 • Seňa
 • Skároš
 • Slančík
 • Slanec
 • Slanská Huta
 • Slanské Nové Mesto
 • Sokoľ
 • Sokoľany
 • Svinica

T

 • Tepličany
 • Trebejov
 • Trsťany
 • Trstené pri Hornáde
 • Turňa nad Bodvou
 • Turnianska Nová Ves

V

 • Vajkovce
 • Valaliky
 • Včeláre
 • Veľká Ida
 • Veľká Lodina
 • Všechsvätých
 • Vtáčkovce
 • Vyšná Hutka
 • Vyšný Lánec
 • Vyšný Medzev

Z

 • Zádiel
 • Zdoba
 • Zlatá Idka

Distrito Košice-Okolie

eslovaquia

El distrito tiene 143 localidades.

Ciudades de Košice-Okolie

B

 • Bačkovík
 • Baňa Lucia
 • Baška
 • Belža
 • Beniakovce
 • Bernátovce
 • Bidovce
 • Blažice
 • Bočiar
 • Bohdanovce
 • Boliarov
 • Borda
 • Budimír
 • Budulov
 • Bukovec
 • Bunetice
 • Buzica
 • Buzice
 • Byster

A

 • Čakanovce
 • Čaňa
 • Čečejovce
 • Čižatice
 • Ďurďošík
 • Ďurkov
 • Ľudvikov dvor
 • Šemša
 • Štós
 • Štós - kúpele
 • Žarnov
 • Ždaňa
 • Žírovce

C

 • Cestice
 • Chorváty
 • Chrastné
 • Chym

D

 • Debraď
 • Dobogov
 • Drienovec
 • Družstevná pri Hornáde
 • Dvorníky
 • Dvorníky - Včeláre

G

 • Geča
 • Geča
 • Gomboš
 • Grajciar
 • Gyňov

H

 • Hačava
 • Háj
 • Haniska
 • Herľany
 • Hodkovce
 • Hosťovce
 • Hrašovík
 • Hýľov

J

 • Janík
 • Jasov

K

 • Kalša
 • Kecerovce
 • Kecerovské Kostoľany
 • Kecerovské Pekľany
 • Kecerovský Lipovec
 • Kechnec
 • Kokšov - Bakša
 • Komárovce
 • Košice
 • Košická Belá
 • Košická Polianka
 • Košické Oľšany
 • Košický Klečenov
 • Košťany
 • Kostoľany nad Hornádom
 • Kráľovce
 • Kysak

M

 • Malá Ida
 • Malá Lodina
 • Malá Vieska
 • Medzev
 • Milhosť
 • Mokrance
 • Moldava nad Bodvou
 • Mudrovce

N

 • Nižná Hutka
 • Nižná Kamenica
 • Nižná Myšľa
 • Nižný Čaj
 • Nižný Klátov
 • Nižný Lánec
 • Nižný Medzev
 • Nová Polhora
 • Nováčany
 • Nový Salaš

O

 • Obišovce
 • Olšovany
 • Opátka
 • Opiná
 • Ortáše

P

 • Paňovce
 • Peder
 • Perín
 • Perín - Chym
 • Ploské
 • Poproč

R

 • Rákoš
 • Rankovce
 • Rešica
 • Rozhanovce
 • Rudník
 • Ruskov

S

 • Sady nad Torysou
 • Seleška
 • Seňa
 • Skároš
 • Slančík
 • Slanec
 • Slanská Huta
 • Slanské Nové Mesto
 • Sokoľ
 • Sokoľany
 • Svinica

T

 • Tepličany
 • Trebejov
 • Trsťany
 • Trstené pri Hornáde
 • Turňa nad Bodvou
 • Turnianska Nová Ves

V

 • Vajkovce
 • Valaliky
 • Včeláre
 • Veľká Ida
 • Veľká Lodina
 • Všechsvätých
 • Vtáčkovce
 • Vyšná Hutka
 • Vyšný Lánec
 • Vyšný Medzev

Z

 • Zádiel
 • Zdoba
 • Zlatá Idka