Prefectura Shimane

japon

La prefectura tiene 16 localidades.

Ciudades de Shimane

G

 • Gōtsu
 • Gōtsu

H

 • Hikawa

I

 • Iishi

K

 • Kanoashi

M

 • Masuda

N

 • Nita

A

 • Ōchi

O

 • Oki

U

 • Unnan

Y

 • Yasugi
 • Yatsuka

Prefectura Shimane

japon

La prefectura tiene 16 localidades.

Ciudades de Shimane

G

 • Gōtsu
 • Gōtsu

H

 • Hikawa

I

 • Iishi

K

 • Kanoashi

M

 • Masuda

N

 • Nita

A

 • Ōchi

O

 • Oki

U

 • Unnan

Y

 • Yasugi
 • Yatsuka