Prefectura Wakayama

japon

La prefectura tiene 15 localidades.

La prefectura de Wakayama tiene 373.655 habitantes.
El capital es Prefectura de Wakayama.
El nombre inglés es Wakayama.

Ciudades de Wakayama

A

 • Arida

G

 • Gobō
 • Gobō

H

 • Hashimoto
 • Hashimoto
 • Higashimuro

I

 • Iwade

K

 • Kainan
 • Kaisō
 • Kinokawa

N

 • Nishimuro

S

 • Shingū
 • Shingū

T

 • Tanabe

W

Prefectura Wakayama

japon

La prefectura tiene 15 localidades.

La prefectura de Wakayama tiene 373.655 habitantes.
El capital es Prefectura de Wakayama.
El nombre inglés es Wakayama.

Ciudades de Wakayama

A

 • Arida

G

 • Gobō
 • Gobō

H

 • Hashimoto
 • Hashimoto
 • Higashimuro

I

 • Iwade

K

 • Kainan
 • Kaisō
 • Kinokawa

N

 • Nishimuro

S

 • Shingū
 • Shingū

T

 • Tanabe

W