Distrito Bukhar-Zhyrau district

kazajistan

El distrito tiene 22 localidades.

Ciudades de Bukhar-Zhyrau district

A

 • Akbel
 • Akore

B

 • Baikadam
 • Belagash
 • Botakara
 • Bukhar-Zhyrau

D

 • Doskey Auyly

G

 • G. Mustafina

K

 • Karakuduk
 • Kokpekty
 • Korneevka
 • Kushoky

P

 • Petrovka

S

 • Sarytobe
 • Senokosnoe
 • Sheshenkara
 • Suyksu

T

 • Togyzkuduk
 • Tuzdy

U

 • Umutker
 • Ushtobe

Z

 • Zarechnoe