Atolón Izzuddheen Magu

maldivas

El atolón tiene 64 localidades.

Ciudades de Izzuddheen Magu

A

 • Aakuri
 • Ahmadhee Aabaadhu
 • Angaa Villa
 • Angaagau
 • Angaagau Uthurubai
 • Assidha

B

 • Baaranaage Aage
 • Babul
 • Babuna
 • Banaaras
 • Big Fish

C

 • Coral Gardens
 • Coral Tree

D

 • Dhaarul Falaah
 • Dhaarunnooraini
 • Dhiththudi
 • Dhunikolhu

F

 • Fen Maa
 • Ford
 • Fun Fini
 • Funadhoo

G

 • Gaus

H

 • Heenaamaagala
 • Hilan
 • Hill In the Garden
 • Honey Dew

I

 • Iruvaige

J

 • Jambu Villa
 • Javaahiru Villa

K

 • Kahekshaan Dhekunubai
 • Kalhugiri
 • Kerin Light
 • Kerin Light Uthuruge
 • Kinbidhooge

L

 • Lodge
 • Lucky Heaven
 • Lunar

M

 • Maamutaa
 • Maanaagalaa
 • Manazoa
 • Masjidhul Sulthaan Hassan Izzuhdheen
 • Masrooraa
 • Milet
 • Ministry of Construction and Public Works

N

 • Nareemaan

R

 • Rageethaa Aage
 • Ratheegaa
 • Ratheegaa Aage
 • Red Fish
 • Rosa

S

 • Sailaa
 • Scarlet
 • Sea View Plaza
 • Sea Wind
 • Shaffaafu Aabaadhu
 • Sundhura

T

 • Thilaakolhu
 • Thulhaagiri
 • Thulhaagiri Aage
 • Tow

U

 • Ultra Violet

V

 • Vaarey Villa
 • Vethi
 • Vinali

Atolón Izzuddheen Magu

maldivas

El atolón tiene 64 localidades.

Ciudades de Izzuddheen Magu

A

 • Aakuri
 • Ahmadhee Aabaadhu
 • Angaa Villa
 • Angaagau
 • Angaagau Uthurubai
 • Assidha

B

 • Baaranaage Aage
 • Babul
 • Babuna
 • Banaaras
 • Big Fish

C

 • Coral Gardens
 • Coral Tree

D

 • Dhaarul Falaah
 • Dhaarunnooraini
 • Dhiththudi
 • Dhunikolhu

F

 • Fen Maa
 • Ford
 • Fun Fini
 • Funadhoo

G

 • Gaus

H

 • Heenaamaagala
 • Hilan
 • Hill In the Garden
 • Honey Dew

I

 • Iruvaige

J

 • Jambu Villa
 • Javaahiru Villa

K

 • Kahekshaan Dhekunubai
 • Kalhugiri
 • Kerin Light
 • Kerin Light Uthuruge
 • Kinbidhooge

L

 • Lodge
 • Lucky Heaven
 • Lunar

M

 • Maamutaa
 • Maanaagalaa
 • Manazoa
 • Masjidhul Sulthaan Hassan Izzuhdheen
 • Masrooraa
 • Milet
 • Ministry of Construction and Public Works

N

 • Nareemaan

R

 • Rageethaa Aage
 • Ratheegaa
 • Ratheegaa Aage
 • Red Fish
 • Rosa

S

 • Sailaa
 • Scarlet
 • Sea View Plaza
 • Sea Wind
 • Shaffaafu Aabaadhu
 • Sundhura

T

 • Thilaakolhu
 • Thulhaagiri
 • Thulhaagiri Aage
 • Tow

U

 • Ultra Violet

V

 • Vaarey Villa
 • Vethi
 • Vinali