Municipio Pljevlja

montenegro

El municipio Pljevlja tiene, de mayor a menor, 159 localidades.

El municipio Pljevlja tiene 19.136 habitantes (censo 2011). La altitud máxima es de 770 m.
El presidente es Miloje Pupović.
El idioma oficial del municipio es Idioma montenegrino.
La página web del municipio es http://www.pljevlja.in

Ciudades de Pljevlja

A

 • Alići
 • Čardak
 • Čavanj
 • Čerjenci
 • Čestin
 • Đuli
 • Đurđevića Tara
 • Šljivansko
 • Šljuke
 • Šula
 • Šumani
 • Židovići

B

 • Beljkovići
 • Bjeloševina
 • Bobovo
 • Boljanići
 • Borišići
 • Borova
 • Borovica
 • Boščinovići
 • Brda
 • Bujaci
 • Burići
 • Bušnje

C

 • Cerovci
 • Crljenice
 • Crni Vrh
 • Crno Brdo
 • Crnobori

D

 • Donja Brvenica
 • Dragaši
 • Dubac
 • Dubočica
 • Dubrava
 • Durutovići
 • Dužice

G

 • Geuši
 • Glibaći
 • Glisnica
 • Gornja Brvenica
 • Gornje Selo
 • Gotovuša
 • Gradac
 • Gradina
 • Grevo

H

 • Hoćevina
 • Horevina

J

 • Jabuka
 • Jagodni Do
 • Jahovići
 • Jasen
 • Jugovo

K

 • Kakmuži
 • Kalušići
 • Katun
 • Klakorina
 • Kolijevka
 • Komine
 • Kordovina
 • Kosanica
 • Košare
 • Kotlajići
 • Kotline
 • Kotorac
 • Kovačevići
 • Kovači
 • Kozica
 • Krćevina
 • Krupice
 • Kruševo
 • Kržava
 • Kukavica

L

 • Lađana
 • Leovo Brdo
 • Lever Tara
 • Lijeska
 • Ljuće
 • Ljutići
 • Lugovi

M

 • Madžari
 • Male Krće
 • Maoče
 • Mataruge
 • Meljak
 • Metaljka
 • Mijakovići
 • Milakovići
 • Milunići
 • Mironići
 • Moćevići
 • Moraice
 • Mrčevo
 • Mrčići
 • Mrzovići

N

 • Nange

O

 • Obarde
 • Odžak
 • Ograđenica
 • Orlja
 • Otilovići

P

 • Paljevine
 • Pauče
 • Petine
 • Pižure
 • Plakala
 • Planjsko
 • Pliješ
 • Pliješevina
 • Pljevlja
 • Poblaće
 • Podborova
 • Popov Do
 • Potkovač
 • Potkrajci
 • Potoci
 • Potpeće
 • Potrlica
 • Pračica
 • Prehari
 • Premćani
 • Prisoji
 • Prošće
 • Pušanjski Do

R

 • Rabitlje
 • Rađevići
 • Romac
 • Rudnica
 • Rujevica

S

 • Selac
 • Selišta
 • Sirčići
 • Slatina
 • Srećanje
 • Stančani
 • Strahov Do
 • Stranice

T

 • Tatarovina
 • Trnovice
 • Tvrdakovići

U

 • Uremovići

V

 • Varine
 • Vaškovo
 • Velike Krće
 • Vidre
 • Vijenac
 • Vilići
 • Višnjica
 • Vodno
 • Vojtina
 • Vrba
 • Vrbica
 • Vrulja
 • Vukšići

Z

 • Zabrđe
 • Zaselje
 • Zbljevo
 • Zekavice
 • Zenica
 • Zorlovići

Municipio Pljevlja

montenegro

El municipio Pljevlja tiene, de mayor a menor, 159 localidades.

El municipio Pljevlja tiene 19.136 habitantes (censo 2011). La altitud máxima es de 770 m.
El presidente es Miloje Pupović.
El idioma oficial del municipio es Idioma montenegrino.
La página web del municipio es http://www.pljevlja.in

Ciudades de Pljevlja

A

 • Alići
 • Čardak
 • Čavanj
 • Čerjenci
 • Čestin
 • Đuli
 • Đurđevića Tara
 • Šljivansko
 • Šljuke
 • Šula
 • Šumani
 • Židovići

B

 • Beljkovići
 • Bjeloševina
 • Bobovo
 • Boljanići
 • Borišići
 • Borova
 • Borovica
 • Boščinovići
 • Brda
 • Bujaci
 • Burići
 • Bušnje

C

 • Cerovci
 • Crljenice
 • Crni Vrh
 • Crno Brdo
 • Crnobori

D

 • Donja Brvenica
 • Dragaši
 • Dubac
 • Dubočica
 • Dubrava
 • Durutovići
 • Dužice

G

 • Geuši
 • Glibaći
 • Glisnica
 • Gornja Brvenica
 • Gornje Selo
 • Gotovuša
 • Gradac
 • Gradina
 • Grevo

H

 • Hoćevina
 • Horevina

J

 • Jabuka
 • Jagodni Do
 • Jahovići
 • Jasen
 • Jugovo

K

 • Kakmuži
 • Kalušići
 • Katun
 • Klakorina
 • Kolijevka
 • Komine
 • Kordovina
 • Kosanica
 • Košare
 • Kotlajići
 • Kotline
 • Kotorac
 • Kovačevići
 • Kovači
 • Kozica
 • Krćevina
 • Krupice
 • Kruševo
 • Kržava
 • Kukavica

L

 • Lađana
 • Leovo Brdo
 • Lever Tara
 • Lijeska
 • Ljuće
 • Ljutići
 • Lugovi

M

 • Madžari
 • Male Krće
 • Maoče
 • Mataruge
 • Meljak
 • Metaljka
 • Mijakovići
 • Milakovići
 • Milunići
 • Mironići
 • Moćevići
 • Moraice
 • Mrčevo
 • Mrčići
 • Mrzovići

N

 • Nange

O

 • Obarde
 • Odžak
 • Ograđenica
 • Orlja
 • Otilovići

P

 • Paljevine
 • Pauče
 • Petine
 • Pižure
 • Plakala
 • Planjsko
 • Pliješ
 • Pliješevina
 • Pljevlja
 • Poblaće
 • Podborova
 • Popov Do
 • Potkovač
 • Potkrajci
 • Potoci
 • Potpeće
 • Potrlica
 • Pračica
 • Prehari
 • Premćani
 • Prisoji
 • Prošće
 • Pušanjski Do

R

 • Rabitlje
 • Rađevići
 • Romac
 • Rudnica
 • Rujevica

S

 • Selac
 • Selišta
 • Sirčići
 • Slatina
 • Srećanje
 • Stančani
 • Strahov Do
 • Stranice

T

 • Tatarovina
 • Trnovice
 • Tvrdakovići

U

 • Uremovići

V

 • Varine
 • Vaškovo
 • Velike Krće
 • Vidre
 • Vijenac
 • Vilići
 • Višnjica
 • Vodno
 • Vojtina
 • Vrba
 • Vrbica
 • Vrulja
 • Vukšići

Z

 • Zabrđe
 • Zaselje
 • Zbljevo
 • Zekavice
 • Zenica
 • Zorlovići