Área Gandaki

nepal

La área tiene 72 localidades.

El nombre español es Río Gandaki.

Ciudades de Gandaki

A

 • Aambu Khaireni
 • Aapapipal
 • Aarughat
 • Arjunchaupari

B

 • Baidi
 • Bandipur
 • Batase
 • Bhachchek
 • Bhakra
 • Bhalam
 • Bharate
 • Bhimad
 • Bhumare
 • Birethati
 • Bunkot

C

 • Chapakot
 • Chapakot

D

 • Devaghat
 • Dharapani
 • Dumre

F

 • Fedikhola

G

 • Gagan Gauda
 • Galyang
 • Gaunda
 • Ghachok
 • Ghiring Sundhara
 • Ghyampesal
 • Gilung
 • Gorkha
 • Gumda

J

 • Jaubari
 • Jharkham

K

 • Kahunshivapur
 • Kaski
 • Khairenitar
 • Khudi
 • Kichnas
 • Kolma
 • Kunchha
 • Kyakmi

L

 • Lamagaun
 • Lamjung
 • Luintel

M

 • Majhathana
 • Makaikhola
 • Maling
 • Manakamana
 • Manang
 • Manechouka
 • Mathillo Manang

N

 • Nar
 • Naudanda
 • Nirmalpokhari

P

 • Panchamul
 • Pardibandh
 • Phaliyasanghu
 • Pisang
 • Purunchaur

R

 • Rangethati
 • Rising Ranipokhari
 • Rupakot

S

 • Shisha Ghat
 • Sildujure
 • Sirdibash
 • Sotipasal
 • Sourpani
 • Sundar Bazar
 • Syangja

T

 • Tanahun
 • Tarkughat
 • Tuhure Pasal

W

 • Waidha Bhanjhyang

Área Gandaki

nepal

La área tiene 72 localidades.

El nombre español es Río Gandaki.

Ciudades de Gandaki

A

 • Aambu Khaireni
 • Aapapipal
 • Aarughat
 • Arjunchaupari

B

 • Baidi
 • Bandipur
 • Batase
 • Bhachchek
 • Bhakra
 • Bhalam
 • Bharate
 • Bhimad
 • Bhumare
 • Birethati
 • Bunkot

C

 • Chapakot
 • Chapakot

D

 • Devaghat
 • Dharapani
 • Dumre

F

 • Fedikhola

G

 • Gagan Gauda
 • Galyang
 • Gaunda
 • Ghachok
 • Ghiring Sundhara
 • Ghyampesal
 • Gilung
 • Gorkha
 • Gumda

J

 • Jaubari
 • Jharkham

K

 • Kahunshivapur
 • Kaski
 • Khairenitar
 • Khudi
 • Kichnas
 • Kolma
 • Kunchha
 • Kyakmi

L

 • Lamagaun
 • Lamjung
 • Luintel

M

 • Majhathana
 • Makaikhola
 • Maling
 • Manakamana
 • Manang
 • Manechouka
 • Mathillo Manang

N

 • Nar
 • Naudanda
 • Nirmalpokhari

P

 • Panchamul
 • Pardibandh
 • Phaliyasanghu
 • Pisang
 • Purunchaur

R

 • Rangethati
 • Rising Ranipokhari
 • Rupakot

S

 • Shisha Ghat
 • Sildujure
 • Sirdibash
 • Sotipasal
 • Sourpani
 • Sundar Bazar
 • Syangja

T

 • Tanahun
 • Tarkughat
 • Tuhure Pasal

W

 • Waidha Bhanjhyang