Área Rapti

nepal

La área tiene 54 localidades.

Ciudades de Rapti

B

 • Baphikot
 • Baraula
 • Bhalchaur
 • Bhaluwang
 • Bhingri
 • Bijuwar

C

 • Chaur Jahari

D

 • Dahaban
 • Dakhaquadi
 • Dang
 • Dhanbang

G

 • Ghartigaun
 • Ghoraha

H

 • Hapur
 • Hekuli
 • Himtakura

J

 • Jangrahawa
 • Jhenam (Holeri)
 • Jumlepani

K

 • Kalimati Kalche
 • Khungri
 • Koilabas
 • Kol

L

 • Lamahi
 • Luham
 • Lungbahane

M

 • Machchhi
 • Mahaneta
 • Maidu
 • Majuwa
 • Malneta
 • Manpur

N

 • Naya Gaun
 • Nerpa

P

 • Panchakule
 • Peugha
 • Pyuthan

R

 • Radijyula
 • Ragechour
 • Rampur
 • Riwangchaur
 • Rolpa
 • Rukum
 • Rukumkot

S

 • Salyan
 • Shulichaur
 • Simli
 • Sirpa

T

 • Tharmare
 • Thawang
 • Thulabesi
 • Tulsipur

U

 • Urahari

W

 • Wagesal

Área Rapti

nepal

La área tiene 54 localidades.

Ciudades de Rapti

B

 • Baphikot
 • Baraula
 • Bhalchaur
 • Bhaluwang
 • Bhingri
 • Bijuwar

C

 • Chaur Jahari

D

 • Dahaban
 • Dakhaquadi
 • Dang
 • Dhanbang

G

 • Ghartigaun
 • Ghoraha

H

 • Hapur
 • Hekuli
 • Himtakura

J

 • Jangrahawa
 • Jhenam (Holeri)
 • Jumlepani

K

 • Kalimati Kalche
 • Khungri
 • Koilabas
 • Kol

L

 • Lamahi
 • Luham
 • Lungbahane

M

 • Machchhi
 • Mahaneta
 • Maidu
 • Majuwa
 • Malneta
 • Manpur

N

 • Naya Gaun
 • Nerpa

P

 • Panchakule
 • Peugha
 • Pyuthan

R

 • Radijyula
 • Ragechour
 • Rampur
 • Riwangchaur
 • Rolpa
 • Rukum
 • Rukumkot

S

 • Salyan
 • Shulichaur
 • Simli
 • Sirpa

T

 • Tharmare
 • Thawang
 • Thulabesi
 • Tulsipur

U

 • Urahari

W

 • Wagesal