Prefectura Hiroshima

japon

La prefectura tiene 21 localidades.

Ciudades de Hiroshima

A

 • Aki
 • Akitakata
 • Ōtake

E

 • Etajima

F

 • Fuchū

H

 • Hakkaichi
 • Hakkaichi

J

 • Jinseki

K

 • Kure

M

 • Miyoshi

O

S

 • Sera
 • Shōbara

T

 • Takehara
 • Takehara

Prefectura Hiroshima

japon

La prefectura tiene 21 localidades.

Ciudades de Hiroshima

A

 • Aki
 • Akitakata
 • Ōtake

E

 • Etajima

F

 • Fuchū

H

 • Hakkaichi
 • Hakkaichi

J

 • Jinseki

K

 • Kure

M

 • Miyoshi

O

S

 • Sera
 • Shōbara

T

 • Takehara
 • Takehara